doosjesvoorsieraden.nl

Prijzen

De prijzen varieren al naar gelang de grootte, de prijs van de bekleding en de constructie. Voor de meest simpele standaarddoosjes betekent dat bijvoorbeeld van 5 tot 10 euro. Het maximum ligt meestal in de buurt van 30 tot 40 euro.


Een verdiepingdoos van groen linnen en Japans papier voor 15 euro. Het bakje zelf is weer ingedeeld in vier vakjes. Zo raakt niet alles in de war. Het formaat is desgewenst nog aan te passen.


Schatkistjemodel, paars linnen en papier paar/goud uit India. Deksel valt op het doosje. Dit is wel een spciale aanbieding! Prijs 10,00 euro.

De prijzen varieren van 3 euro (categorie verpakkingsmateriaal) tot 25 euro (categorie veel werk, ingewikkeld, kosten papier en knopjes)

De prijs wordt dus bepaald door :

1. De moeilijkheidsgraad (meer werk)
2. De kosten van het papier en/of marmer
3. De grootte van de doos in kwestie
4. De kwaliteit van de doos (mate van perfectheid)
5. Het gebruik van gouden of zilveren knopjes.

Zo op het oog vergelijkbare doosjes kunnen toch verschillende geprijsd zijn, maar natuurlijk zo min mogelijk.

Een prijslijst is per e-mail op te vragen.
Er worden zes modellen gehanteerd. Op deze site vind je van al deze modellen een of meer voorbeelden, zoals de standaarddoos, verdiepingdoos, model luciferdoosje, ladenkastjes, Mola-dozen en overige typen (meer fantasie dan gemaakt op het kunnen gebruiken.
Per e-mail is dan een foto van het gewenste doosje op te vragen.
 © 2019 doosjesvoorsieraden.nl  •  Powered by beat247